O projektu

“OUR HERITAGE- OUR ANCHORAGE”

NAŠE NASLJEĐE - NAŠE SIDRIŠTE


Projekt vezan uz očuvanje kulturne baštine Grada Krapine.
Projekt Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina, Krapina.

Koordinatorice projekta: Melita Majsec – Dragčević, Ivana Suhodolčan, Sanja Belošević
• Trajanje projekta: prosinac 2018. - svibanj 2019. g.
• Uključeni učenici 1. - 8. razreda
• Suradnja: Muzej Hušnjakovo; Udruga Kinč naše babice; likovni umjetnik Stjepan Đukić-
Pišta; Grad Krapina; Foto - klub Krapina; učiteljski portal eTwinning (partnerske škole iz
Europe); učitelji OŠ Augusta Cesarca Krapina;

CILJ PROJEKTA: osvjestiti i upozoriti učenike i okolinu na važnost očuvanja kulturne
baštine rodnog grada; usvojiti pojam kulturne baštine - prema UNESCO-u (materijalna
kulturna baština - spomenici, arheološka nalazišta,umjetnička djela; nematerijalna kulturna
baština - narodna tradicija, folklor, jezik; prirodna baština - biološke i geološke formacije,
krajolik…); razvijanje tolerancije i poštivanje kulture i različitosti Europskih zemalja

ZADAĆE PROJEKTA: analizirati i istražiti kulturno bogatstvo Krapine; istražiti načine
očuvanja baštine za buduće generacije; prezentacija radionica; prezentacija partnerskih škola
iz Europe te obilježja njihove kulturne baštine

NAČIN PROVEDBE PROJEKTA: učenici sa učiteljima suradnicima tijekom godine
sudjeluju u nizu radionica; radionice se provode svaki mjesec, od prosinca do svibnja

 • Prosinac 2018.: "Babičin Božić" - suradnja s udrugom Kinč naše babice
 • Siječanj 2019.: "Više od slike" - suradnja s Muzejom Hušnjakovo
 • Veljača 2019.: "Tradicijski i fino" - razmjena tradicijskih recepata sa partnerskim školama
  iz Europe
 • Ožujak 2019.: "Virtualna razglednica Krapine" - informatička radionica
 • Travanj 2019.: "Obilježavanje Dana plesa" - tradicijska pjesma uz ples i pokret (suradnja putem eTwinninga)
  Kulturni kaleidoskop - Uskršnja radionica s motivima Krapine
 • Svibanj 2019.: "Krapina očima umjetnika" - izrada murala s motivima Krapine u prostoru
  škole (u suradnji s likovnim umjetnikom Stjepanom Đukićem)

PREZENTACIJA PROJEKTA: 30.05. 2019. – Dan škole

POGLED U BUDUĆNOST: gost predavač na prezentaciji projekta - gradonačelnik Krapine
Zoran Gregurović

Svim učenicima, učiteljima i suradnicima na nivou Grada i šire, najsrdačnije zahvaljujemo!