Pozvani smo na CARNET-ovu korisničku konferenciju

Pozvani smo na CARNET-ovu korisničku konferenciju

Objavljeno: 13.10.2019. @ 14:02 | Kulturna Baština Krapine

CARNET-ova korisnička konferencija održat će se u Šibeniku od 6. do 8. studenog 2019. godine pod nazivom "Na granici mogućeg". Tehnologijom pomičemo granice do beskrajnih mogućnosti, život nam je nezamisliv kakav je bio bez svih njezinih doprinosa. I mi smo istovremeno na granici svojih mogućnosti pokušavajući se uspješno prilagoditi i pratiti prebrze promjene. Iznimna nam je čast što ćemo sa našim projektom sudjelovati u radu konferencije i predstaviti ostalim sudionicama kulturnu baštinu našeg grada.