O projektu

O projektu

Projekt "Naše nasljeđe - Naše sidrište", vezan je uz očuvanje kulturne baštine Grada Krapine

Cilj projekta je osvjestiti i upozoriti učenike i okolinu na važnost očuvanja kulturne baštine rodnog grada; usvojiti pojam kulturne baštine - prema UNESCO-u ( materijalna kulturna baština - spomenici, arheološka nalazišta,umjetnička djela; nematerijalna kulturna baština- narodna tradicija, folklor, jezik; prirodna baština - biološke i geološke formacije, krajolik…); razvijanje tolerancije i poštivanje kulture i različitosti Europskih zemalja.